Gilad Japhet
Perustaja ja toimitusjohtaja
Smadar Levi
Talousjohtaja
Aviram Levi
Markkinointipäällikkö
Sagi Bashari
Teknologiajohtaja
Russ Wilding
Sisältöjohtaja
Ran Levy
Tutkimuksen ja tuotekehityksen toimitusjohtaja
Neta Langer Levitan
Henkilöstöpäällikkö
Maya Lerner
Vanhempi tuotepäällikkö
Aaron Godfrey
Varapääjohtaja, markkinointi
Yakir Lasry
Asiakassuhteiden varapääjohtaja
Ran Michnowski
Toiminnan varajohtaja