Etnisyys: Intiaani - yleisimmät maat
Etnisyydestä Intiaani ei ole vielä riittävästi dataa yleisimpien maiden näyttämiseksi.
Valitse toinen etnisyys tarkastellaksesi, missä maissa se on tavallinen.
etnisyys: Intiaani
Ihmisten uskotaan saapuneen Amerikkaan noin 10 000 vuotta sitten Aasian ja nykyisen Alaskan ja Kanadan välisen maasillan kautta. Amerikan alkuperäiskansat polveutuvat Amerikkaan asettuneista esikolumbiaanisista kansoista. Useimmat Amerikan alkuperäiskansoista olivat metsästäjä-keräilijöitä, jotka elivät sosiaalisesti ja kulttuurisesti monimutkaisissa yhteisöissä, joissa vallitsivat vahvan animistiset ja shamanistiset uskonnolliset perinteet. 1500-luvulla alkanut eurooppalainen siirtomaalaajentuminen Amerikkaan toi Amerikan alkuperäiskansat kosketuksiin eurooppalaisten kanssa, mikä johti monien alkuperäisryhmien heikentymiseen ja hajaannukseen tuntemattomien tautien (kuten isorokon) ja maanomistuskiistojen takia, jotka usein kärjistyivät sodankäyntiin. Vaikka monet Amerikan alkuperäisistä heimoista ovat selviytyneet nykyaikaan — ja jotkut niistä ovat järjestäytyneet semiautonomisiksi kansakunniksi — useat niistä ovat kokeneet laajaa tuhoa. Amerikkalaisten alkuperäiskansojen edustajat voivat usein jäljittää sukujuurensa useisiin Amerikan alkuperäisheimoihin, ja useat Amerikan alkuperäiskansan edustajat edustavat eurooppalaiseen tai afroamerikkalaiseen taustaan sekoittuneita etnisyyksiä. Amerikan alkuperäiskulttuurit ovat näkyvissä koko mantereella, ja esimerkiksi monet paikannimet ovat saaneet alkunsa erilaisista Amerikan alkuperäiskielistä. Amerikan alkuperäiskansojen eurooppalaisille esittelemät satokasvit, kuten peruna, tomaatti ja maissi, ovat nykyään yleisessä käytössä kaikkialla maailmassa.