Takaisin

Jos olen Genin tilaaja, miksi minua pyydetään maksamaan MyHeritagesta?

Genin käyttäjänä Record Matching ja Smart Matching toimivat yhdessä, jotta kumpikin olisi parempi. Jos Genin sukupuussasi olevalla henkilöllä on Smart Match -osuma, järjestelmä käyttää tämän Smart Match -osuman sisältämiä lisätietoja hyväkseen, jotta saat lisää Record Matcheja. Kun lisäät uutta tietoa osumista Genin sukupuuhusi, mukaanluettuna uusia sukulaisia, jotka löydät, saat lisää osumia.  Tämä kierros auttaa sinua

Miten MyHeritage ja Geni eroavat toisistaan?

Vaikka molemmat palvelut keskittyvät sukupuun luomiseen, niin MyHeritage keskittyy yksityisten sukupuiden luomiseen, kun taas Geni painopiste on luoda maailmanlaajuinen sukupuu.    

Miksi MyHeritage osti Genin?

Ostimme Geni, jota voimme nopeammin auttaa sukuja kaikkialla rakentamaan ja jakamaan perintöään online. Koska tavoitteena on yhteisöllinen sukuhistoria- ja globaali käyttäjäkanta, Genin ja MyHeritagen välillä on voimakas synergia, joka hyödyttää sinua. Tekemällä töitä yhdessä voimme paremmin jakaa sukuhistoriapalveluja laajemmalle yleisölle. Nyt kun Geni on osa perhettämme – verkostomme laajenee 1,5 miljardiin profiiliin, 72 miljoonaan rekisteröityyn

Miten nämä kaksi eri web-sivustoa toimivat yhdessä?

Pidämme web-sivustot  toistaiseksi erillään emmekä siirrä käyttäjiä sivulta toiselle. MyHeritage pysyy itsenäisten yksityisten sukupuiden tarhana ja Geni.comin tavoittteena pysyy koko maailman kattavan sukupuun rakentaminen. MyHeritagen ja Genin käyttäjät hyötyvät sukupuiden välisestä Smart Matching -osumista ja Genin käyttäjät voivat löytää osumia historiallisista tietueista Record Matchingin avulla. Myöhemmin (tähän menee joitain vuosia) aiomme tuoda lisäarvoa molempien web-sivustojen käyttäjille ja harkitsemme sillan rakentamista

Muuttuuko yksityisyys nyt, kun Geni on osa MyHeritagea?

MyHeritagen yksityisyyspolitiikka sovitetaan Geni.comiin, joten sukupuiden henkilöiden nimet suojataan molemmilla puolilla samoilla yksityisyysasetuksilla, joita hyödynnät nykyään.